دامپزشک ویتنام پیرزن فیلم سکسی بانو الکسیس ویتنامی را فریب می دهد

Views: 2382
نزدیک به پایان جنگ ویتنام است و تنها زنی که در باشگاه تفریحی باقی مانده است یک مادربزرگ است فیلم سکسی بانو الکسیس اما به هر حال سرباز او را می کشد.